ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε σημείο μηδέν οι εκροές καταθέσεων - Πάνω από 115 δισ. ευρώ έχουν αποσυρθεί από το 2009

της Μαρίας Μπακοπούλου - Δημοσίευση 21 Ιουνίου 2015, 14:01 / Ανανεώθηκε 29 Σεπτεμβρίου 2015, 12:06
Σε σημείο μηδέν οι εκροές καταθέσεων - Πάνω από 115 δισ. ευρώ έχουν αποσυρθεί από το 2009
Facebook Twitter Whatsapp

Στην κορύφωσή τους έφτασαν την τελευταία εβδομάδα οι εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες, αγγίζοντας ποσά που ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια της κρίσης καταγράφηκε συνολικά μείωση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες της τάξης των 115 δισ. ευρώ. 

Στην κορύφωσή τους έφτασαν την τελευταία εβδομάδα οι εκροές καταθέσεων από τις ελληνικές τράπεζες, αγγίζοντας ποσά που ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ τα τελευταία πέντε χρόνια της κρίσης καταγράφηκε συνολικά μείωση των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες της τάξης των 115 δισ. ευρώ, ποσό ρεκόρ δεδομένης της εγχώριας τραπεζικής αγοράς. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο την περασμένη Πέμπτη σημειώθηκε εκροή ρεκόρ από το σύνολο των ελληνικών τραπεζών που έφτασε το 1 δισ. ευρώ, σε λογαριασμούς τόσο προθεσμίας, όσο και καταθέσεων ταμιευτηρίου.

'Οσο οι διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές βρίσκονται ακόμα στον αέρα, τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρούνται καθημερινές εκροές από τους τραπεζικούς λογαριασμούς και όπως τονίζουν τραπεζικοί κύκλοι εξακολουθεί να υπάρχει έντονος προβληματισμός για τις επόμενες ημέρες, καθώς εκκρεμούν και αιτήσεις για την εκροή ακόμα μεγαλύτερων ποσών. 

Η τραπεζική αβεβαιότητα είναι ενδεικτική της κατάστασης, με τους πολίτες αυτές τις ημέρες να θεωρούν πιο επισφαλή από ποτέ την παραμονή των χρημάτων τους στα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα την μαζική απόσυρσή τους από αυτά, χωρίς την περαιτέρω προσδοκία επενδύσεων. 

Τα πράγματα, όμως, δεν ήταν πάντα έτσι τα τελευταία πέντε χρόνια, στα οποία αναλόγα με την πολιτική και κοινωνική κατάσταση, σημειώνονταν αυξομειώσεις στις εκροές των καταθέσεων. 

'Οπως αναφέρει η πρόσφατη έκθεση της  Τράπεζας της Ελλάδος, την περίοδο Οκτωβρίου 2009-Απριλίου 2015 παρατηρούνται τρεις φάσεις στην εξέλιξη των ροών καταθέσεων των εγχώριων µη χρηµατοπιστωτικών επιχειρήσεων και νοικοκυριών προς και από τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. 

Κατά την πρώτη και µεγαλύτερη σε διάρκεια φάση (Οκτώβριος 2009-Ιούνιος 2012) καταγράφηκαν συνολικές καθαρές εκροές, ύψους 88,9 δισεκ. ευρώ. 

Στην συνέχεια, ακολούθησε φάση ανάκτησης αρχικά και μετέπειτα σταθεροποίησης των καταθέσεων (Ιούλιος 2012-Νοέµβριος 2014), οπότε καταγράφηκαν εισροές ύψους μόλις 12,1 δισεκ. ευρώ από τις εγχώριες µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 

Στην τρίτη και τρέχουσα φάση (∆εκέµβριος 2014-Απρίλιος 2015), παρατηρήθηκαν και πάλι υψηλές µηνιαίες εκροές συνολικού ύψους 29,4 δισεκ. ευρώ (-19% του υπολοίπου καταθέσεων Νοεµβρίου 2014).  

Στο τέλος Απριλίου 2015 το υπόλοιπο των καταθέσεων αυτών στο εγχώριο τραπεζικό σύστηµα ανερχόταν σε 128,0 δισεκ. ευρώ, έναντι 232,8 δισεκ. ευρώ το Σεπτέµβριο του 2009.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, υπάρχουν ενδείξεις ότι στην παρούσα συγκυρία, οι εκροές κατανέµονται πλέον σε όλα τα κλιµάκια καταθέσεων.

Φαίνεται µάλιστα ότι οι ποσοστιαίες µεταβολές είναι µεγαλύτερες για καταθέτες µε σχετικά µικρά υπόλοιπα καταθέσεων.

'Οπως επισημαίνεται στην έκθεση, στην πρώτη περίοδο εκροών, αυτές φαίνεται να προέρχονταν κυρίως από καταθέτες µε σχετικά υψηλά υπόλοιπα καταθέσεων, σε αντίθεση με την  πρόσφατη περίοδο, κατά την οποία οι εκροές χαρακτηρίζονται από µεγαλύτερη ένταση, ενώ διαχέονται σε µεγαλύτερο εύρος καταθετών, δηλαδή ακόµη και στους µικροκαταθέτες. 

Είναι σημαντικό και ενθαρρυντικό, ωστόσο, το γεγονός ότι μεγάλο µέρος των καταθέσεων που αποσύρονται παραµένουν εντός της χώρας.

Αυτό αντανακλάται σε μεγάλη αύξηση της ποσότητας τραπεζογραµµατίων σε κυκλοφορία και σηµαίνει ότι υπάρχουν αυξηµένες πιθανότητες επιστροφής µέρους των καταθέσεων όταν βελτιωθούν οι συνθήκες εµπιστοσύνης.