Η ενεργειακή εταιρία TUPRAS αναδείχτηκε πρωταθλήτρια εξαγωγών της Τουρκίας για το 2014, ενώ στις 10 πρώτες θέσεις των καλύτερων εξαγωγικών εταιριών, βρίσκονται επιχειρήσεις παραγωγής αυτοκινήτων, που έχουν συστήσει κοινοπραξίες με ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες, σύμφωνα με έρευνα των Τούρκων εξαγωγέων.

Η TUPRAS εξήγαγε πετρελαϊκά προϊόντα οικονομικής αξίας 3,7 δισ δολαρίων το 2014. Ωστόσο το εξαγωγικό αυτό αποτέλεσμα είναι μειωμένο σε σύγκριση με τις εξαγωγές των 4,1 δισ δολαρίων της εταιρίας το 2013 και των 5,4 δισ δολαρίων το 2012.

Η TUPRAS ελέγχει ποσοστό 56,4% της αγοράς των πετρελαϊκών προϊόντων στην τουρκική αγορά.