Μειώθηκαν στην Τουρκία οι ξένες άμεσες επενδύσεις τον Απρίλιο σε  570 εκατ. Δολάρια από 911 εκατ. που ήταν το 2014. 

Το συνολικό οικονομικό ύψος των εισροών ξένων άμεσων επενδύσεων καταγράφηκε στα 4,03 δισ. δολάρια, το πρώτο τετράμηνο του 2015. Τα στοιχεία δείχνουν μείωση 23% των άμεσων ξένων επενδύσεων από το επίπεδο των 5,2 δισ δολαρίων στο οποίο είχαν καταγραφεί, το πρώτο τετράμηνο του 2014.

Τις μεγαλύτερες εισροές κεφαλαίων προσελκύει ο ενεργειακός τομέας της Τουρκίας, με κεφάλαια άνω των 1,1 δισ. δολάρια, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο τομέας της μεταποίησης με 447 εκατ. δολάρια, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2015.