Τον δρόμο για παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος 2015 ανοίγει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών.

Η τροπολογία κατατέθηκε ως προσθήκη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών, αποκλείοντας ωστόσο κάθε ενδεχόμενο να παραταθούν ανάλογα και οι προθεσμίες εξόφλησης του φόρου

Με την τροπολογία, ορίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις η πρώτη στο τέλος Ιουλίου, η δεύτερη στο τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη στο τέλος Νοεμβρίου.

Η διάταξη αυτή αντικαθιστά την αντίστοιχη ισχύουσα του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος η οποία προέβλεπε ότι η πρώτη δόση εξοφλείται έως το τέλος του επόμενου μήνα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι δύο επόμενες στο τέλος του τρίτου και πέμπτου μήνα από την αρχική προθεσμία.

Με την ισχύουσα διάταξη, παράταση της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης έως τα τέλη Ιουλίου (πιθανές ημερομηνίες η 20η ή η 27η Ιουλίου) θα μετέφερε και τις δόσεις στα τέλη Αυγούστου, Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου ενδεχόμενο το οποίο προφανώς δεν είναι ανεκτό από τις δημοσιονομικές αντοχές του προϋπολογισμού.

Με άλλες διατάξεις της τροπολογίας παρατείνετα η προθεσμία υποβολής του Ε9 έως τις 27 Ιουλίου και αυξάνεται ο χρόνος εξέτασης ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Εσωτερικής Επανεξέτασης από τις 90 στις 120 ημέρες.