Μικρή αύξηση κατέγραψαν οι αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ

Οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 3.000 στις 271.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 20 Ιουνίου.

Ο μέσος όρος των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων, που θεωρείται ότι αποτυπώνει καλύτερα τις τάσεις στην αγορά εργασίας, μειώθηκε κατά 3.250 στις 273.750 αιτήσεις.