Κρίσιμο χαρακτηρίζει, στο εβδομαδιαίο οικονομικό της δελτίο, η Eurobank το διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου για την επίτευξη ετήσιου πλεονάσματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τονίζοντας ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος της τουριστικής κίνησης.

Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, για το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2015 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) ήταν ελλειμματικό και διαμορφώθηκε στα -3,13 δισ. ευρώ, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014 παρατηρείται διεύρυνση του ελλείμματος της τάξης των 828,1 εκατ. ευρώ. «Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη χειροτέρευση των ισοζυγίων εισοδημάτων (-485,3 εκατ. ευρώ) και τρεχουσών μεταβιβάσεων (-603,2 εκατ. ευρώ)», συμπληρώνει.

Η Eurobank προσθέτει ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται αύξηση στο σωρευτικό άθροισμα (μηνών) του ΙΤΣ, με την προβλεπόμενη ενίσχυση της τουριστικής κίνησης λόγω της θερινής περιόδου να οδηγεί σε βελτίωση του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και ως εκ τούτου και του αντίστοιχου των υπηρεσιών.

Παράλληλα, τονίζει ότι η δυναμική της εν λόγω βελτίωσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις τρέχουσες εγχώριες οικονομικές - πολιτικές εξελίξεις.

Η τράπεζα σημειώνει ότι το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 40,5% τον Απρίλιο 2015, με τις καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις να αντισταθμίζουν κατά 19% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και να συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό κατά 32,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Συνεχίζοντας, παρατηρεί ότι ετήσια μείωση -2,3% παρουσίασε ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο αγοράς, εγχώρια και εξωτερική) για το μήνα Απρίλιο 2015. Η αντίστοιχη μεταβολή τον προηγούμενο χρόνο ήταν -10,9%.

Στη συνέχεια, σημειώνεται ότι το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 312 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο 2015 (+40,5%), με τις καθαρές ταξιδιωτικές εισπράξεις να αντισταθμίζουν κατά 19% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και να συμβάλλουν με τον τρόπο αυτό κατά 32,7% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2015 το πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 381 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 279 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014.

Τέλος, γνωστοποιεί ότι ετήσια μείωση -2,3% παρουσίασε ο δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο αγοράς, εγχώρια και εξωτερική) για το μήνα Απρίλιο 2015. Η αντίστοιχη μεταβολή τον προηγούμενο χρόνο ήταν -10,9%.