Οι συντελεστές ΦΠΑ στον τουρισμό στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες φαίνεται ότι έχουν... αποκλίσεις.

Ελλάδα: ξενοδοχεία στο  6%, εστίαση στο 13% και με πρόταση των δανειστών στο 23%.

Τουρκία:  8%

Κύπρος: 9%
 
Ισπανία: Ξενοδοχεία - Εστίαση 10%
 
Γαλλία: Ξενοδοχεία - Εστίαση 10%
 
Ιταλία: Ξενοδοχεία - Εστίαση 10%
 
Κροατία: Ξενοδοχεία - Εστίαση 13%
 
Πορτογαλία: 6% διαμονή-23% εστίαση

TAGS