Στους 77.100 ανήλθαν οι άνεργοι στην Κύπρο το πρώτο τρίμηνο του 2015, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού.

Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 17,7% του εργατικού δυναμικού το πρώτο τρίμηνο του 2015 με το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες να ανέρχεται στο 18,1% και στις γυναίκες στο 17,3%.

Το προηγούμενο τρίμηνο, το ποσοστό ανεργίας είχε διαμορφωθεί στο 16,0%, ενώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014 στο 16,9%.

Το εργατικό δυναμικό (δηλαδή οι απασχολούμενοι και οι άνεργοι) ανερχόταν σε 435.500, ενώ το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών ήταν 67,2%. Το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 70,9% και για τις γυναίκες 63,8%.