Παράταση δίνεται στην υποβολή των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΤΕΑ, η οποία με εγκύκλιό της δίνει τη δυνατότητα υποβολή έως τις 31/12/2015.

Με τις διατάξεις των άρθρων 35 - 48 του ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α') συστάθηκε και λειτουργεί από 01.07.2012 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ). Στο ΕΤΕΑ εντάχθηκαν και οι Τομείς ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ του τ. ΤΕΑΙΤ. Οι ασφαλισμένοι των εν λόγω Τομέων υπάγονται πλέον στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ, από το οποίο Θα λάβουντην επικουρική τους σύνταξη, όταν Θεμελιώσουν το αντίστοιχο δικαίωμα.

 

Διαβάστε περισσότερα στο pantelisco.com