Σε 2,65 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των συνταξιούχων στην Ελλάδα σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Ήλιος» του υπουργείου Εργασίας.

Πληρώθηκαν συνολικά 4.551.074 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.905.118 ήταν κύριες και 1.645.956 επικουρικές, ενώ το ποσό που καταβλήθηκε ανήλθε στα 2.352.881.886 ευρώ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 665,36 ευρώ και η πλειοψηφία των κυρίων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1.000 ευρώ.

Το Μάιο, προστέθηκαν στο σύστημα 15.573 νέες συντάξεις, για την πληρωμή των οποίων απαιτήθηκαν 7.462.185 ευρώ, το συνολικό πληρωτέο ποσό των καταβαλλόμενων αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους ανήλθε σε 54.207.445 ευρώ.

Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων κύριων συντάξεων εντοπίζεται στο ΙΚΑ, σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 50%, ενώ οι μισοί περίπου από τους νέους συνταξιούχους είναι ηλικίας 56 έως 61 ετών και 62 έως 67 ετών.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συντάξεων που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι, παρατηρείται πως 1.283.617 συνταξιούχοι λαμβάνουν μία μόνο σύνταξη, 955.327 λαμβάνουν 2 συντάξεις και 336.801 συνταξιούχοι λαμβάνουν 3 συντάξεις. Πολύ περιορισμένος αριθμός λαμβάνει πάνω από 7 συντάξεις.

Το 25% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 38% μεταξύ 51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών. Τα υψηλότερα ποσά σύνταξης τα λαμβάνουν συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56-65 ετών.

Τον ίδιο μήνα, τέλος, διακόπηκαν, λόγω ληξιαρχικών μεταβολών, (θάνατος, γάμος) 8.210 συντάξεις συνολικού ποσού 3.611.785,53 ευρώ, από τις οποίες 5.677 ήταν κύριες και 2.533 επικουρικές.

Σε ό,τι αφορά τα προνοιακά επιδόματα, ο αριθμός των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων στη χώρα μας ανέρχεται σε 172.759 συνολικά και το ποσό που καταβάλλεται σε 57.964.890 ευρώ.

Από το σύνολο των δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων, το 29% αφορά σε δικαιούχους, οι οποίοι, παράλληλα, λαμβάνουν και συντάξεις. Από το σύνολο των συνταξιούχων, οι οποίοι λαμβάνουν παράλληλα και προνοιακά επιδόματα το 20% είναι ηλικίας μεταξύ 26-50 ετών, το 21% κυμαίνεται μεταξύ 66-75 ετών και το 22% μεταξύ 76-85 ετών.

Αντίστοιχα, το 30% περίπου των δικαιούχων που λαμβάνουν μόνο προνοιακά επιδόματα, είναι ηλικίας έως και 25 ετών και το 36% κυμαίνεται μεταξύ 26-50 ετών.