Ανακοίνωση για μειωμένη λειτουργικότητα της υπηρεσίας Alpha Web Banking για όλο το Σαββατοκύριακο εξέδωσε νωρίτερα η Alpha Bank.

Συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

Από το Σάββατο 27/6/2015 στις 11:30 π.μ. έως τη  Δευτέρα 29/6/2015 στις 8:00 π.μ. μέσω της υπηρεσίας Alpha Web Banking θα υπάρχουν οι δυνατότητες:

-Ενημέρωση σχετικά με τα υπόλοιπα και τις κινήσεις λογαριασμών και καρτών
-Καταχώρηση εντολών για μεταφορά ποσών σε μεταγενέστερη ημερομηνία (δε θα εκτελούνται άμεσες μεταφορές)
-Καταχώρηση εντολών για πληρωμές με ημερομηνία 29/6 ή μεταγενέστερη
-Καταχώρηση εντολών για εμβάσματα προς άλλες τράπεζες με ημερομηνία 30/6 ή μεταγενέστερη.
-Οι εντολές μεταφοράς που θα καταχωρηθούν για την Κυριακή 28/6/2015, θα εκτελεσθούν την Δευτέρα 29/6/2015.
-Τη Δευτέρα 29/6/2015 στις 08:00 π.μ., η Υπηρεσία θα επανέλθει σε πλήρη λειτουργία.
-Η Υπηρεσία ειδοποιήσεων Alpha alerts λογαριασμών δε θα λειτουργεί από το Σάββατο 27/6/2015 στις 11:30 π.μ έως τη  Δευτέρα 29/6/2015 στις 8:00 π.μ.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.