Την ανάγκη η κυβέρνηση να λάβει μέτρα ώστε να διαφυλαχθεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος στη χώρα, υπογραμμίζει το Eurogroup στη δήλωση μετά τη δεύτερη συνεδρίασή του.

Όπως τονίζουν οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης:

Υπερτονίζουμε ότι η λήξη της διευθέτησης μεταξύ του EFSF και της Ελλάδας, χωρίς άμεσες προοπτικές νέας συμφωνίας, θα απαιτήσει μέτρα από της ελληνικές αρχές, με την τεχνική βοήθεια των θεσμών ώστε να περιφρουρήσουν την σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Το Eurogroup θα παρακολουθεί πολύ στενά την οικονομική και χρηματοοικονομική κατάσταση στην Ελλάδα και θα θα είναι έτοιμο να συγκληθεί εκ νέου και να λάβει τις αποφάσεις που απαιτούνται προς το συμφέρον της Ελλάδας και της ζώνης του ευρώ.