Τα capital controls είναι η επιβολή περιοριστικών μέτρων στην κίνηση κεφαλαίων στις τράπεζες. Πρόκειται για πολύ δύσκολη απόφαση, καθώς έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με μια από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εκείνη της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων. 
 
 Η απόφαση λαμβάνεται κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, για λόγους που σχετίζονται με το δημόσιο συμφέρον, ως ύστατο μέτρο θωράκισης της οικονομίας. Όπως ορίζει το νομικό πλαίσιο του 1993, την αρμοδιότητα για τα capital controls την έχει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, αλλά η απόφαση δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν δεν συναινέσει ο υπουργός Οικονομικών και δεν χορηγήσει τη σχετική έγκριση η Κομισιόν.
 
Τα capital controls επιβάλλονται μόνο όταν υπάρχει φόβος πως οι τράπεζες δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν μπροστά σε ένα μαζικό κύμα φυγής καταθέσεων. Για να επιβληθούν οι περιορισμοί θα πρέπει προηγουμένως η ΕΚΤ να έχει σταματήσει να στηρίζει τις τράπεζες μέσω του ELA.  Η επιβολή capital controls προβλέπει κλείσιμο των τραπεζών για κάποιες ημέρες, προκειμένου να κοπάσει ο πανικός.
 
Τι παράδειγμα της Κύπρου
 
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο παράδειγμα στην ευρωζώνη επιβολής capital controls, εκτός από την Κύπρο αναφέρουμε τι έγινε εκεί:
 
 • Περιορίστηκε στα 300 ευρώ το ύψος των ημερήσιων αναλήψεων.
   
 • Οσοι ταξίδευαν στο εξωτερικό έπαιρναν περιορισμένα χρήματα. Το ποσό αυτό στην περίπτωση της Κύπρου ήταν 2.000 ευρώ.
   
 • Στους φοιτητές του εξωτερικού επιτρεπόταν ως 5.000 ευρώ το τρίμηνο.
   
 • Δικαιολογητικά απαιτούνταν στην Κύπρο και για συναλλαγές εσωτερικού, αν αυτές γίνονταν μέσω της μεταφοράς ποσών από τραπεζικό λογαριασμό σε τραπεζικό λογαριασμό εντός Κύπρου.
   
 • Απαγορεύτηκε η εξαγωγή συναλλάγματος για επενδύσεις στο εξωτερικό.
   
 • Οι επιταγές χρησιμοποιούνταν μόνο για καταθέσεις στο όνομα του δικαιούχου.
   
 • Οι προθεσμιακές καταθέσεις που έληγαν τον επόμενο μήνα της επιβολής των περιορισμών  παρατάθηκαν τουλάχιστον ένα μήνα και στη συνέχεια μόνο ένα μέρος αυτών μπορούσε να μεταφερθεί σε λογαριασμό όψεως.
   
 • Η πλήρης άρση των capital controls στην Κύπρο έγινε δύο χρόνια μετά την εφαρμογή τους.