Την πορεία των ελληνικών καταθέσεων παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). 

Η ΕΚΤ βασιζόμενη σε ένα διάγραμμα παρουσίασε την εξέλιξη των καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες υπολογισμένη σε δισ. ευρω (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) από τον Ιανουάριο του 2001 μέχρι το Μάιο του 2015. 

Σύμφωνα με την ΕΚΤ η ''ελεύθερη πτώση'' των καταθέσεων ξεκίνησε το 2009, μετά την αρχή της ''κρίσης'' του ελληνικού δημοσίου χρέους.