Με την ΠΝΠ από 28/6/2015 έως και 6/7/15 κηρύσσεται τραπεζική αργία, ενώ με απόφαση Υπουργού Οικονομικών μπορεί να παραταθεί.

Στη διάρκεια αυτή οι τράπεζες θα είναι κλειστές. Η τραπεζική αργία καταλαμβάνει όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα (συμπεριλαμβάνονται και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών).

 

Διαβάστε περισσότερα στο pantelisco.com