Σε καθεστώς περιορισμένης χρεοκοπίας (Restricted Default) υποβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες ο οίκος Fitch καθώς, τονίζει ότι θα είχαν χρεοκοπήσει αν η κυβέρνηση δεν υιοθετούσε μέτρα κεφαλαιακού ελέγχου.

Η Fitch υποβάθμισε τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών σε C/RR6 από CCC/RR4 προηγουμένως.

Παράλληλα, υποβάθμισε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση των ΕΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank σε «RD» από «CCC» προηγουμένως και της Alpha Bank σε «RD» από «C» προηγουμένως.