Ικανή κεφαλαιακή επάρκεια διαθέτουν οι θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών που δραστηριοποιούνται στη Ρουμανία

Σύμφωνα με μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Ρουμανίας η ίδια μπορεί να αποκαταστήσει ενδεχόμενες αναταράξεις στην κεφαλαιακή επάρκεια, αυτών των τραπεζών ενώ παράλληλα, επισημαίνεται πως οι καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ είναι εγγυημένες, ενώ η πλειοψηφία των Ρουμάνων πολιτών έχει καταθέσεις μικρότερες του ποσού αυτού.