Παρατείνεται έως τις 10 Ιουλίου, η προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων προς το ΙΚΑ, που έληγε σήμερα 30 Ιουνίου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΙΚΑ, η απόφαση ελήφθη λόγω της ειδικής τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.