Από όρους και προϋποθέσεις συνοδεύεται η ελληνική πρόταση για τη διετή συμφωνία με τον ESM, τα λεγόμενα «conditionalities», όπως δήλωσε κορυφαίος παράγοντας του υπουργείου Οικονομικών, χωρίς να αναφερθεί σε λεπτομέρειες.

Πάντως, το αίτημα που υπέβαλε ο έλληνας Πρωθυπουργός σε Ρέγκλινγκ, Ντάισλεμπλουμ, Μοσκοβισί για διετές δάνειο στήριξης από τον ΕSM, συνεπάγεται την υπογραφή ενός «μνημονίου αλληλοκατανόησης» και ένα τρίτο πρόγραμμα για τη χώρα μας, σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Προβλέπεται, επίσης, ότι μετά την υποβολή αιτήματος, ο επικεφαλής του ESM ζητά από την Κομισιόν και την ΕΚΤ να εξετάσει αν το χρέος της χώρας είναι βιώσιμο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Ιδρυτική Συνθήκη του ESM, και συγκεκριμένα το άρθρο 13, το οποίο επικαλείται στην επιστολή του ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει:

                                                               Άρθρο 12 

                                                                 Αρχές

1. Αν είναι απαραίτητο να περιφρουρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης συνολικά και των κρατών μελών της, ο ESM μπορεί να προσφέρει στήριξη σταθερότητας σε ένα μέλος του ESM υπό αυστηρούς όρους, ανάλογα με το εργαλείο οικονομικής βοήθειας που επιλέγεται.

Οι όροι αυτοί μπορεί να κυμαίνονται από ένα πρόγραμμα μακρο-οικονομικής προσαρμογής μέχρι την συνεχή τήρηση προκαθορισμένων κριτηρίων επιλεξιμότητας.

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19, η στήριξη σταθερότητας του ESM μπορεί να χορηγηθεί μέσω των εργαλείων που προσφέρονται από τα άρθρα 14 ως 18.

3. Ρήτρες συλλογικής δράσης πρέπει να περιλαμβάνονται, όπως από την 1η Ιανουαρίου του 2013, σε όλα τα νέα χρεόγραφα των κυβερνήσεων της ευρωζώνης, με διάρκεια ωρίμανσης πάνω από ένα χρόνο, με τρόπο που διασφαλίζει πως ο νομικός αντίκτυπος είναι πανομοιότυπος.

                                                                 Άρθρο 13

1. Ένα μέλος του ESM μπορεί να υποβάλει αίτημα για στήριξη σταθερότητας στον πρόεδρο του Συμβουλίου των Διοικητών (Board of Governors). Το αίτημα αυτό πρέπει να υποδεικνύει τα εργαλεία οικονομικής βοήθειας που θα εξεταστούν.

Με την παραλαβή ενός τέτοιου αιτήματος, ο πρόεδρος του Συμβουλίου των Διοικητών θα αναθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, τα ακόλουθα καθήκοντα:

Α) να αξιολογήσουν αν υπάρχει κίνδυνος στην χρηματοπιστωτική σταθερότητα της ευρωζώνης συνολικά ή ενός μέλους της, εκτός αν η ΕΚΤ έχει ήδη υποβάλει μια ανάλυση υπό το Άρθρο 18.

Β) να αξιολογήσουν αν το δημόσιο χρέος είναι βιώσιμο. Όποτε αυτό είναι δυνατό και πρόσφορο, μια τέτοια αξιολόγηση θα πρέπει να διενεργείται μαζί με το ΔΝΤ.

Γ) να αξιολογήσει τις πραγματικές ή δυνητικές χρηματοδοτικές ανάγκες του εν λόγω μέλος του ESM.

2. Βάσει του αιτήματος του μέλους του ESM και της αξιολόγησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, το Συμβούλιο των Διοικητών μπορεί να αποφασίσει να προσφέρει, επί της αρχής, στήριξη σταθερότητας στο εν λόγω μέλος του ESM με την μορφή του μηχανισμού μεσοπρόθεσμης οικονομικής στήριξης.