Ερωτήσεις και απαντήσεις για την Ελλάδα ανήρτησε στην ιστοσελίδα του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λίγες ώρες μετά τη μη εξόφληση της δόσης της χώρας μας σημειώνοντας ότι «δεν επεκτείνει τους όρους πληρωμής καθώς αυτό αποτελεί μακροχρόνια παράδοση του Ταμείου».

Προτεραιότητα του ΔΝΤ «παραμένει η παροχή βοήθειας προς τον ελληνικό λαό, μέσα από αυτή τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης» με το Ταμείο να σημειώνειο ότι υποστηρίζει την «ισορροπημένη προσέγγιση» του ελληνικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων σε συνδυασμό με την νέα χρηματοδότηση και η ελάφρυνση του χρέους από τους ευρωπαίους εταίρους.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά το ΔΝΤ γνωρίζει μέσα από την εμπειρία που εργάζονται με πολλά μέλη της ότι η οικονομική αλλαγή είναι δύσκολη και απαιτεί χρόνο.

Τέλος διευκρινίζει ότι οι μέτοχοι του ΔΝΤ δεν θα υποστούν ζημίες σχετικά με την αθέτηση πληρωμής από την Ελλάδα προς το ταμείο στις 30 Ιουνίου.

Τι αναφέρει το ΔΝΤ

Το Ταμείο αναφέρει σε εισαγωγή του, ότι «τον Μάιο του 2010 αποφάσισε να συμμετάσχει με το ποσό των 30 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα στήριξης της Ελλάδας, με στόχο να υπάρξει μεταρρύθμιση της οικονομίας της χώρας. Ακολούθως τον Μάρτιο του 2012 το ΔΝΤ ενέκρινε επιπλέον ποσό 28 δισ. ευρώ, έπειτα από την επέκταση της αρχικής συμφωνίας με τη χώρα. Αυτή τη στιγμή η συνολική οφειλή της Ελλάδας προς το ΔΝΤ φθάνει στο ποσό των 21,2 δισ. ευρώ. Η Ελλάδα όφειλε να αποπληρώσει 1,5 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ στις 30 Ιουνίου 2015. Η πληρωμή δεν έγινε».

Στη συνέχεια παραθέτει εννέα ερωτήματα και τις απαντήσεις τους:

Ερώτηση 1. Τι θα πρέπει να «δει» το ΔΝΤ να συμβαίνει προκειμένου να υπάρξει επίλυση της κατάστασης;

Προτεραιότητα του ΔΝΤ παραμένει η παροχή βοήθειας στους Έλληνες πολίτες κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. Το προσωπικό του ΔΝΤ πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι να υπάρξει η προσέγγιση που εξέφρασε ο επικεφαλής οικονομολόγος του Ταμείου (σ.σ.: αναφέρεται στο άρθρο του Ολιβιέρ Μπλανσάρ στα μέσα Ιουνίου), με την Ελλάδα να προχωρά σε μεταρρύθμιση της οικονομίας της και τους Ευρωπαίους εταίρους να παρέχουν επιπλέον οικονομική βοήθεια αλλά και ανακούφιση του χρέους της χώρας. Όπως τόνισε η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ το ΔΝΤ είναι πρόθυμο να συνεργαστεί τόσο με τις ελληνικές όσο και με τις ευρωπαϊκές αρχές. Το ΔΝΤ γνωρίζει από την εμπειρία που έχει και από άλλα κράτη-μέλη του, ότι οι οικονομικές αλλαγές χρειάζονται χρόνο για να ολοκληρωθούν. Σε αυτό το σημείο, παρεμβαίνει το ΔΝΤ προσφέροντας οικονομική βοήθεια, αλλά και προσφέροντας σε μία κυβέρνηση τον απαραίτητο χρόνο και τόπο ώστε να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να προστατεύονται τα πιο ευάλωτα στρώματα του πληθυσμού αλλά και να ενισχύεται η οικονομία.

Ερώτηση 2. Τι θα συμβεί στην Ελλάδα, καθώς αθέτησε να πληρώσει εγκαίρως μία υποχρέωσή της;

Η πρώτη άμεση συνέπεια είναι ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να λάβει χρηματοδότηση από το ΔΝΤ, υπό την τρέχουσα συμφωνία που έχει με το Ταμείο, ενώ το ΔΝΤ δεν μπορεί να εγκρίνει πρόσθετη βοήθεια προς τη χώρα όσο αυτή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη. Πρόκειται για μία στάνταρντ διαδικασία όταν μία χώρα δεν αποπληρώνει το ΔΝΤ. Στον κανονισμό του Ταμείου (Selective Decision, 37ο τεύχος, σελ. 912) καταγράφονται οι διαδικασίες όταν υπάρχει αποτυχία αποπληρωμής και ισχύει και για τα 188 μέλη του Ταμείου. Η Ελλάδα παραμένει μέλος του Ταμείου, με δικαίωμα ψήφου και εκπροσώπηση στο διοικητικό του συμβούλιο. Η ετήσια εξέταση της «υγείας» μίας οικονομίας από το ΔΝΤ δεν αίρεται. Επίσης η Ελλάδα θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε τεχνική βοήθεια από το Ταμείο, δηλαδή θα έχει πρόσβαση στους ειδικούς του ΔΝΤ για μία σειρά θεμάτων, μεταξύ των οποίων τη φορολογική διοίκηση και τις πολιτικές που ασκούνται στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Ερώτηση 3. Υπάρχει περίοδος χάριτος;

Δεν υπάρχει περίοδος χάριτος. Όταν μία χώρα αποτυγχάνει να αποπληρώσει το ΔΝΤ την ημερομηνία που οφείλει, καθίσταται υπερήμερη. Βάσει των διαδικασιών του Ταμείου, η διευθύντριά του ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για την συγκεκριμένη περίπτωση. Με δεδομένο το σημαντικό προφίλ του ελληνικού προγράμματος, η γενική διευθύντρια ενημέρωσε άμεσα το Συμβούλιο.

Ερώτηση 4. Μπορεί η πληρωμή μίας δόσης να αναβληθεί;

Ένα μέλος μπορεί να καταθέσει αίτημα για αναβολή της πληρωμής. Το ΔΝΤ δεν χρησιμοποιεί ως βασική του πολιτική τακτική την επέκταση του χρόνου αποπληρωμής κάποιας δόσης. Στόχος μας είναι να συνεργαζόμαστε με μία χώρα προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της. Πριν από 30 χρόνια το ΔΝΤ προσέφερε σε ορισμένες φτωχές χώρες τη δυνατότητα να καθυστερήσουν τις αποπληρωμές τους, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η καθυστέρηση δεν βοήθησε στις ανάγκες άμεσης χρηματοδότησης ή στα θεμελιώδη οικονομικά τους προβλήματα.

Ερώτηση 5. Πώς λειτουργεί το ΔΝΤ σε θέματα που αφορούν καθυστερήσεις πληρωμών;

Το ΔΝΤ έχει μία συγκεκριμένη πολιτική – βασισμένη στο καταστατικό του – ώστε τα μέλη του να πάψουν να είναι σε καθυστέρηση πληρωμής. Το Ταμείο έχει κατορθώσει να επιτύχει στη διαδικασία αυτή. Για παράδειγμα μεταξύ 1978 και 1989, 19 χώρες βρέθηκαν σε αυτήν την θέση. Με εξαίρεση το Σουδάν και τη Σομαλία, όλα τα υπόλοιπα μέλη κατόρθωσαν να συνεργαστούν με το Ταμείο και να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Η μόνη χώρα που παρέμεινε υπερήμερη για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν η Ζιμπάμπουε.

Ερώτηση 6. Επιβάλλονται «ποινές» εάν υπάρξει καθυστέρηση πληρωμών;

Η άμεση «ποινή» για καθυστερήσεις στις πληρωμές είναι η διακοπή της χρηματοδότησης. Εντός 12 μηνών, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εξετάσει μια δήλωση του αποκλεισμού κατά της χώρας εάν αυτή συνεχίζει επιβαρύνει με ληξιπρόθεσμες οφειλές το ΔΝΤ. Εάν η μη καταβολή συνεχιστεί για περισσότερο από 12 μήνες, το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ μπορεί να δηλώσει ότι η χώρα είναι «μη συνεργάσιμη» στις προσπάθειες για την εξάλειψη των καθυστερήσεων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αναστολή της τεχνικής βοήθειας, ακολουθούμενες ενδεχομένως την αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου και, σε τελική ανάλυση -αν η άρνηση συνεργασίας είναι ακραία και παρατεταμένη- υποχρεωτική απόσυρση από το ΔΝΤ. Το χρονοδιάγραμμα γι' αυτά τα βήματα είναι ευέλικτο, σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου (Selected Decisions, σελίδα 912).

Ερώτηση 7. Τι σημαίνει για τους πιστωτές της Ελλάδας το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη ως προς την αποπληρωμή του ΔΝΤ;

Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσουν οι άλλοι πιστωτές.

Ερώτηση 8. Έχει το ΔΝΤ την ικανότητα να χρηματοδοτήσει άλλα κράτη-μέλη του τα οποία πλήττονται από την αθέτηση πληρωμής ενός μέλους;

Το ΔΝΤ διαθέτει ισχυρό ισολογισμό. Αυτή τη στιγμή φθάνει στα 300 δισ. SDR (περίπου 377,1 δισ. ευρώ) και έτσι έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις οικονομικές ανάγκες κρατών-μελών.

Ερώτηση 9. Θα υποστούν ζημιές οι μέτοχοι του ΔΝΤ εάν η Ελλάδα δεν αποπληρώσει το Ταμείο;

Όχι, οι μέτοχοι του ΔΝΤ δεν θα έχουν ζημίες. Υπό όλες τις συνθήκες οι απαιτήσεις των κρατών-μελών του ΔΝΤ είναι εξασφαλισμένες και το ΔΝΤ θα συνεχίσει να εξυπηρετεί τα μέλη αλλά και τους δανειστές του.

 


TAGS