Σταθερό στο 1,75% κράτησε το επιτόκιο η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας αποφάσισε τη διατήρηση της παρούσας νομισματικής πολιτικής.

Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας δεσμεύτηκε για τη λήψη μέτρων προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο οικονομικής ρευστότητας, σε συνδυασμό με τις διεθνείς εξελίξεις.