Ανάπτυξη 3% στην Τουρκία αναμένει η Παγκόσμια Τράπεζα για το 2015, με το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στο 4,6% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την αναφορά οικονομικής αξιολόγησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, η πρόβλεψη για το 2016 και το 2017 είναι μειωμένη στο 3,5%, έναντι αρχικών προβλέψεων για ανάπτυξη 3,9% και 3,7% αντίστοιχα.