Το EFSF διατηρεί το δικαίωμά του να κηρύξει τα δάνεια προς το ελληνικό δημόσιο άμεσα απαιτητά, σύμφωνα με ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση:

Το διοικητικό συμβούλιο του EFSF αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει το δικαίωμα να καταστήσει άμεσα απαιτητά τα δάνεια του Ταμείου προς την Ελλάδα μετά τη μη πληρωμή της δόσης προς το ΔΝΤ. Μετά την ενημέρωση του ΔΝΤ για την αυτή η μη πληρωμή συνιστά «γεγονός πτώχευσης» για την Ελλάδα με βάση τη συμφωνία του EFSF με τη χώρα.

«Το EFSF είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής της Ελλάδας. Αυτή η περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων είναι αιτία βαθιάς ανησυχίας. Σπάει τη δέσμευση που ανέλαβε η Ελλάδα να τηρήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις της προς όλους τους πιστωτές της, και ανοίγει την πόρτα σε σοβαρές συνέπειες για την ελληνική οικονομία και τον ελληνικό λαό. Ο EFSF θα έχει στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ σχετικά με τις μελλοντικές δράσεις της», δήλωσε ο Κλάους Ρέγκλινγκ.

Τα εν λόγω δάνεια του EFSF περιλαμβάνουν: 109,1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης (Master Financial Assistance Facility Agreement), 5,5 δισ. στο πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης Τόκων Ομολόγων (Bond Interest Facility Agreement) και 30 δισ. ευρώ στο πλαίσιο της Σύμβασης Διευκόλυνσης με Συμμετοχή του Ιδιωτικού Τομέα (Private Sector Involvement Facility Agreement).