Μειωμένος εμφανίζεται ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ ΠΓΔΜ και Ελλάδας, τους πέντε πρώτους μήνες του 2015.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της ΠΓΔΜ, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών, μεταξύ ΠΓΔΜ και Ελλάδας, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2015, ανήλθε στα 273 εκατ. δολάρια, έναντι 382 εκατ. ευρώ, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2014.

Οι εξαγωγές της ΠΓΔΜ προς την Ελλάδα, την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου του 2015, ανήλθαν στα 69 εκατ. δολάρια (96 εκατ. δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου - Μαϊου του 2014), ενώ οι εισαγωγές από την Ελλάδα ανήλθαν στα 204 εκατ. δολάρια ( 286 εκατ. δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου - Μαϊου του 2014 ).

Η Ελλάδα είναι ο τρίτος εμπορικός εταίρος της ΠΓΔΜ, μετά την Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία. Το 2014 ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ΠΓΔΜ και Ελλάδας ανήλθε στα 895 εκατ. δολάρια, εκ των οποίων 227 εκατ. δολάρια αντιστοιχούν στις εξαγωγές της ΠΓΔΜ προς την Ελλάδα και τα 668 εκατ. δολάρια στις εισαγωγές της ΠΓΔΜ από την Ελλάδα.