Αμετάβλητη παρέμεινε τον Μάιο η βιομηχανική παραγωγή στη Γερμανία.

Προσαρμοσμένη στον πληθωρισμό και τις εποχικές διακυμάνσεις, η βιομηχανική παραγωγή παρέμεινε αμετάβλητη σε μηνιαία βάση.

Η παραγωγή στη μεταποίηση ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ η παραγωγή στις κατασκευές υποχώρησε κατά 0,5%.