Προσπάθειες να διατηρήσουν την σταθερότητα των χρηματιστηριακών αγορών καταβάλλουν οι αρχές της Κίνας μετά τη ραγδαία πτώση των μετοχών στα χρηματιστήρια.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές απαγόρευσαν στους μετόχους που κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρίας, να πουλήσουν τις μετοχές τους για τους επόμενους έξι μήνες.

Ο περιορισμός αυτός έχει σκοπό να "διατηρήσει τη σταθερότητα των αγορών κεφαλαίου και να προστατεύσει τα νομικά δικαιώματα των επενδυτών", σύμφωνα με μία ανακοίνωση της κινεζικής Επιτροπής για τη ρύθμιση των χρηματοπιστωτιικών αγορών (CSRC). 

Η CSRC διευκρίνισε πως οποιαδήποτε παραβίαση αυτής της απαγόρευσης θα τύχει "αυστηρής μεταχείρισης".