Αν και η Τουρκία είναι σχετικά ασφαλής από τις επιπτώσεις μιας εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ, οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η χώρα θα υποστεί οικονομικές συνέπειες από τις εκροές επενδυτικών κεφαλαίων, τα οποία επενδύονται παραδοσιακά στις αναπτυσσόμενες αγορές.

Συγκεκριμένα οικονομολόγοι στην Κωνσταντινούπολη εκτιμούν ότι μετά τη λήξη της κρίσης, η ελληνική οικονομία θα είναι ελκυστική στο τουρκικό επενδυτικό κεφάλαιο, σε διάφορους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι ίδιοι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι οι άμεσες επιπτώσεις στην τουρκική οικονομία από ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ θα είναι συστημικά περιορισμένες, εξηγώνοντας ότι για τα λόγο αυτό το τουρκικό χρηματιστήριο διατηρήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα ισορροπίας, κατά τις τελευταίες εβδομάδες.