Η εγκύκλιος για την παράταση προθεσμιών γενικών συνελεύσεων, όπως έχει εκδοθεί από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή Γενική Διεύθυνση Αγοράς Διεύθυνση Εταιρειών & ΓΕΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα στο pantelisco.com