1) ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Όπως όλοι γνωρίζουν με την ΠΝΠ της 28ης Ιουνίου 2015 καθορίστηκε τραπεζική αργία μέχρι και τις 6 Ιουλίου 2015.
Με δεύτερη ΠΝΠ η τραπεζική αργία παρατάθηκε μέχρι και τις 8 Ιουλίου, ενώ σήμερα, με νέα ΠΝΠ παρατάθηκε η τραπεζική αργία ως τις 13/7.

Όπως είναι γνωστό, μέχρι 27/7/2015 έχει παραταθεί η υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα φυσικά πρόσωπα. 

Διαβάστε περισσότερα στο pantelisco.com