Έξι επιπλέον καταστήματα θέτει στη διάθεση των πελατών της η Attica Bank, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους.

Όλα τα παραπάνω καταστήματα θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 10/7/2015 από 08:00 έως 14:00 και τη Δευτέρα 13/7/2015 από 08:00 έως 14:30.

Οι βασικότερες εργασίες που εκτελούνται μέσω των παραπάνω καταστημάτων είναι οι εξής:

  • Yποδοχή καταθέσεων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. στ) της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 30.6.2015
  • Εκτέλεση πληρωμών σε λογαριασμούς καταθέσεων στο εσωτερικό στης χώρας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. η) της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 30.6.2015
  • Άπαξ καταβολή συνολικού ποσού συντάξεως/επιδόματος 120 ευρώ σε κάθε συνταξιούχο/δικαιούχο που δεν είναι κάτοχος κάρτας αναλήψεως  μετρητών, κατά τα οριζόμενα στο ΦΕΚ Β’ 1420/8.7.2015.
  • Υποδοχή αιτημάτων έκδοσης νέων χρεωστικών και πιστωτικών καρτών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. ζ) της Πράξης νομοθετικού περιεχομένου της 30.6.2015.