Για τους κινδύνους ενδεχόμενης μετάδοσης της ελληνικής κρίσης προειδοποιεί ο διεθνής οίκος αξιολόγησης, Moody's.

Μπορεί η μετάδοση της ελληνικής κρίσης να είναι πολύ χαμηλότερη από το 2012, αλλά μην την υποτιμάτε τονίζει ο οίκος σημειώνοντας ότι «ενώ οι κίνδυνοι μετάδοσης έχουν μειωθεί σημαντικά, δεν έχουν εξαλειφθεί».

Και σημειώνει ότι «η μεγαλύτερη απειλή θα προέλθει πιθανότατα από το σοκ εμπιστοσύνης που θα ακολουθήσει ενδεχόμενο Grexit και θα προκαλέσει αναταράξεις στις αγορές κρατικών ομολόγων και χρηματοδότησης, φέρνοντας πιθανότατα στο επίκεντρο χώρες όπως η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Ιρλανδία».

Σημειώνει ακόμη ότι η αντίδραση της αγοράς σε ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ «θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τα πιστωτικά προφίλ ορισμένων ευρωπαϊκών τραπεζών».

Ο οίκος προσθέτει ότι η κατάσταση παραμένει ρευστή και έτσι τα δεδομένα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα.