Επιβράδυνση αναμένει ότι θα σημειώσει η παγκόσμια οικονομία το 2015 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως συνέπεια της κάμψης ανάπτυξης στην αμερικανική οικονομία.

Συγκεκριμένα στην πρόσφατη αναφορά του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, το ΔΝΤ προχώρησε σε αναθεώρηση των αρχικών εκτιμήσεων του διορθώνοντας την αρχική του πρόβλεψη κατά (-0,2%) στο 3,3%, για το 2015. 

Με βάση την εκτίμηση ότι, τόσο η αμερικανική, όσο και η ευρωπαϊκή οικονομία θα ανακάμψουν το 2016, το ΔΝΤ αναμένει παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στο 3,8% για την επόμενη χρονιά. 

Με δεδομένη την παρατεταμένη οικονομική κρίση στην ευρωζώνη και την αρνητική επίδραση που ασκεί στις αμερικανικές εξαγωγές, η οικονομία των ΗΠΑ παρουσίασε κάμψη της οικονομικής ανάπτυξής της, με τους μισθούς των εργαζομένων να παραμένουν σταθεροί. Η εξέλιξη αυτή, επηρεάζει αρνητικά την αγοραστική δύναμη των Αμερικανών καταναλωτών, αλλά και το επίπεδο ρευστότητας στην πραγματική οικονομία των ΗΠΑ.