Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών 1143 που εκδόθηκε03/7/2015 δίνεται η δυνατότητα για δαπάνες που αφορούν αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 500€ και εξοφλούνται κατά το χρονικό διάστημα από 28/06/2015 έως και τη λήξη της τραπεζικής αργίας, να πραγματοποιούνται χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

 Αφορά τιμολόγια που έχουν εκδοθεί μέχρι και 28/06/215.

 Υπενθυμίζουμε ότι κάθε τιμολόγιο αξίας μεγαλύτερης των 500€, δεν αναγνωρίζεται και δεν εκπίπτει από τα έξοδα της επιχείρησης εφόσον δεν έχει πληρωθεί μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

 

Διαβάστε περισσότερα στο pantelisco.com