Επιβεβαίωσε ο οίκος αξιολόγησης  Standard & Poor’s το ΑΑΑ της Γερμανίας

Το outlook (προοπτικές) παραμένει σε «σταθερό». 

Σύμφωνα με τον S&P, η γερμανική οικονομία διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της, γεγονός που την καθιστά ικανή να απορροφήσει τα διεθνή οικονομικό σοκ.