Από το πολυνομοσχέδιο αλλάζει ο τρόπος φορολογίας των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Έτσι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:


Φορολογητέο εισόδημα      Συντελεστής
 (ευρώ)                                   (%)
 <50.000                                 29%
 >50.000                                 33%