Δάνεια με το σταγονόμετρο χορήγησαν οι τράπεζες το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις λόγω των προβλημάτων ρευστότητας που αντιμετωπίζουν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος οι τράπεζες εισήγαγαν αυστηρότερα κριτήρια στη χορήγηση δανείων εξαιτίας των συνθηκών ρευστότητας που αντιμετωπίζουν και των δυσκολιών πρόσβασής τους στις αγορές χρήματος. 

Παράλληλα διαπιστώνεται ότι και η ζήτηση για δάνεια ήταν μειωμένη παρά τις αυξημένες χρηματοδοτικές ανάγκες των επιχειρήσεων για αναδιάρθρωση του χρέους τους ενώ η ζήτηση για δάνεια από τις Μη Χρηματοπιστωτικές Επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου του 2015. Οι όροι χορήγησης δανείων προς ΜΧΕ έγιναν επίσης πιο αυστηροί κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου του 2015, σε σχέση με το προηγούμενο. 

Όσον αφορά στα δάνεια προς τα νοικοκυριά, τα κριτήρια χορήγησης παρέμειναν αμετάβλητα στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου και αναμένεται να παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο και κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου. 

Η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη ενώ αναμένεται να μειωθεί ως ένα βαθμό κατά τη διάρκεια του επόμενου τριμήνου. Η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια μειώθηκε ως ένα βαθμό και αναμένεται περαιτέρω μείωση και κατά τη διάρκεια του γ΄ τριμήνου 2015.