Αυξήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του έτους η ζήτηση για στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά δάνεια στην Ευρωζώνη, χάρη στα χαμηλά επιτόκια, με τις τράπεζες να αναμένουν περαιτέρω αύξηση στη ζήτηση το τρίτο τρίμηνο.

Αυτό ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της τριμηνιαίας έρευνας για τον τραπεζικό δανεισμό, που περιλαμβάνει 142 από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ζώνης του ενιαίου νομίσματος.

Τα στοχεία κατέδειξαν ότι η χαλαρή νομισματική πολιτική αρχίζει να τροφοδοτεί τη ζήτηση για τα επιχειρηματικά δάνεια, αν και περισσότερο εμφανής είναι ο αντίκτυπος στα στεγαστικά δάνεια και την καταναλωτική πίστη.

Το 13% των τραπεζών ανέφερε αύξηση στη ζήτηση των δανείων προς τις επιχειρήσεις, συγκριτικά με 1% των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων το προηγούμενο τρίμηνο.

Επιπλέον, το 49% των τραπεζών – έναντι 30% το προηγούμενο τρίμηνο - κατέγραψαν αύξηση στη ζήτηση των στεγαστικών δανείων.
Αυξημένη ήταν η ζήτηση και για την καταναλωτική πίστη, με το 41% των τραπεζών - από 12% το προηγούμενο τρίμηνο - να καταγράφει την ανοδική τάση, αντανακλώντας τη βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και της διάθεσης για αγορές.