Νέα παράταση στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών δίνει το ΙΚΑ.

Σύμφωνα με την σχειτκή ανακοίνωση η προθεσμία καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών παρατείνεται έως και τρεις ημέρες μετά τη λήξη της ειδικής τραπεζικής αργίας, όποτε και αν επέλθει αυτή.