Την Τρίτη 21 Ιουλίου 2015 θα πρέπει να καταβληθεί η δόση για όσους εντάχθηκαν στη ρύθμιση ν.4305/2014, καθώς και τυχόν ανεξόφλητη δόση, σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση, θα πρέπει να καταβάλουν τα χρήματα με πάγια εντολή, και θα πρέπει να υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στο λογαριασμό τους για την εξόφληση της δόσης, κατά την ώρα εκτέλεσης παγίων εντολών της Τράπεζας επιλογής τους.

Προτείνεται η έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού από την Δευτέρα 20 Ιουλίου.