Τη χορήγηση τριετούς δανείου από τον ESM στην Ελλάδα ενέκρινε το Eurogroup, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση.

Το Eurogroup καλοσωρίζει την απόφαση του ελληνικού κοινοβουελίου, να υιοθετήσει το πρώτο πακέτο μέτρων που συμφώνησε στη Σύνοδο Κορυφής, ενώ «καλεί τις ελληνικές αρχές να υιοθετήσουν γρήγορα την δεύτερη ομάδα μέτρων ως τις 22 Ιουλίου».

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση

Αναλυτικά:

Το Eurogroup καλωσορίζει την έγκριση, από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όλων των δεσμεύσεων που καθορίζονται στην ανακοίνωση της Συνόδου της 12ης Ιουλίου.

Επί τη βάση της θετικής αξιολόγησης από τους θεσμούς, που διαπίστωσαν ότι οι αρχές εφάρμοσαν την πρώτη από τις τέσσερις ομάδες μέτρων έγκαιρα και με ικανοποιητικό τρόπο, και που επιβεβαίωσε ότι η ανακοίνωση της Συνόδου έχει συμπεριληφθεί στην εισηγητική έκθεση του νόμου που υιοθέτησε το Ελληνικό Κοινοβούλιο, φτάσαμε σήμερα στην απόφαση να χορηγήσουμε μια τριετή στήριξη σταθερότητας από τον ESM στην Ελλάδα, που υπόκειται στην ολοκλήρωση των σχετικών εθνικών διαδικασιών.

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών και την επίσημη απόφαση από το Συμβούλιο των Διοικητών του ESM, που αναμένεται αυτήν την εβδομάδα, οι θεσμοί θα αναλάβουν την αποστολή να διαπραγματευτούν γρήγορα ένα νέο μνημόνιο κατανόησης (MoU) που θα περιλαμβάνει λεπτομερώς τους όρους για την παροχή οικονομικής βοήθειας.

Το Eurogroup καλεί τις ελληνικές αρχές να υιοθετήσουν γρήγορα την δεύτερη ομάδα μέτρων ως τις 22 Ιουλίου, όπως προβλέπει η ανακοίνωση της Συνόδου, και να επικαιροποιήσουν την νομοθεσία που σχετίζεται με την πρώτη ομάδα μέτρων σύμφωνα με τις συστάσεις που έκαναν οι θεσμοί στην έκθεση συμμόρφωσης.