Την πρώτη εγκύκλιο για τους νέους συντελεστές ΦΠΑ που θα εφαρμοστούν άμεσα στην αγορά εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων προκειμένου οι νέοι συντελεστές ΦΠΑ να αποτυπωθούν και στην αγορά.

Στις διατάξεις με τις οδηγίες εφαρμογής αναφέρεται ότι «μέχρι την ολοκλήρωση της ενσωμάτωσης των νέων συντελεστών Φ.Π.Α. στο υποσύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC), κατά τον τελωνισμό εμπορευμάτων για τα οποία έχει επέλθει μεταβολή του συντελεστή ΦΠΑ, θα προβαίνετε σε εκ νέου υπολογισμό του ΦΠΑ».

Και σημειώνεται ότι όπου, η ανωτέρω διαδικασία δεν έχει λάβει χώρα ή έχουν ήδη πραγματοποιηθεί τελωνισμοί από 16.07.2015, θα διενεργείται συμπληρωματική χρέωση.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο για τους νέους συντελεστές ΦΠΑ