Στην άντληση 7,04 δισ. ευρώ προέβη το γαλλικό δημόσιο, μέσω δημοπρασίας έντοκων γραμμάτιων, διάρκειας τριών, έξι και δώδεκα μηνών.

Πιο αναλυτικά, αντλήθηκαν 4,396 δισ. από έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο -0,211%.

Από την έκδοση εξάμηνων εντόκων, αντλήθηκαν 1,594 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να ανέρχεται στο -0,207%.

Τέλος, μέσω της δημοπρασίας εντόκων δωδεκάμηνης διάρκειας, το γαλλικό δημόσιο άντλησε 1,050 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να κυμαίνεται στο -0,190%.