Παρατείνεται ως τις 20 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των υπόχρεων νομικών προσώπων με έναρξη εργασιών εντός του έτους 2013 και λήξη της πρώτης υπερδωδεκάμηνης χρήσης εντός του έτους 2014, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου.

Στην περίπτωση Ομόρρυθμων και Ετερόρρυθμων Εταιριών (ΟΕ και ΕΕ), η δήλωση φορολογίας εισοδήματος για την ελάσσονα περίοδο με έναρξη εντός του 2013, θα υποβάλλεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. μέχρι την παραπάνω ημερομηνία.