Την υλοποίηση νέου έργου ύψους περίπου 2 εκατ. δολ. ανέλαβε από την IDE (INTRACOM Defense Electronics) η εταιρεία Mevaco AE.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Mevaco μετά την επιτυχή ολοκλήρωση δύο προγραμμάτων κατασκευής αμυντικού υλικού ύψους 4 εκατ. δολαρίων, τα οποία της είχαν ανατεθεί από την IDE στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την αμερικανική εταιρεία Raytheon, αναλαμβάνει από την IDE νέο έργο ύψους περίπου 2 εκατ. δολ., διαρκείας 18 μηνών. 

Η υλοποίηση του έργου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ήταν επιλογή των διοικήσεων των δύο εταιρειών, ενώ υπήρχε η λύση της παραγγελίας από το εξωτερικό. Για την υλοποίηση του έργου, η Mevaco επένδυσε στην επέκταση της βιομηχανικής υποδομής και των παραγωγικών δυνατοτήτων της. Παράλληλα, οι παραγωγικές διαδικασίες της Mevaco πιστοποιήθηκαν από την IDE, γεγονός το οποίο αύξησε την ουσιαστική παραγωγική δυναμικότητα της εταιρείας αλλά και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πελάτες. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η υλοποίηση ανάλογων έργων στην Ελλάδα ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία και κατά συνέπεια διατηρεί τις θέσεις εργασίας, σε μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική περίοδο της χώρας μας».
TAGS