Κατά δύο βαθμίδες αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ελλάδας ο οίκος Standard & Poor’s, στον απόηχο τηε συμφωνίας με τους δανειστές.  

Συγκεκριμένα, αναβαθμίζει σε «CCC+» από «CCC-» το κρατικό αξιόχρεο της Ελλάδας, με σταθερή προοπτική, από αρνητική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του οίκου, η πιθανότητα η Ελλάδα να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη ως το 2018 έχει μειωθεί σε λιγότερο από 50%, αν και ο κίνδυνος αυτός είναι «ακόμη υψηλός», ενώ η αναβάθμιση του αξιόχρεου του ελληνικού κράτους αντανακλά τη «βελτιωμένη προοπτική της ρευστότητάς του» διότι κατέληξε σε μια συμφωνία επί της αρχής με τους πιστωτές της.

Ακόμη, ο S&P σημειώνει στην ανακοίνωση για την ενέργειά του αυτή ότι η πιθανότητα κήρυξης αθέτησης πληρωμών δεν είναι πλέον αναπόφευκτη εντός των επόμενων 6 ως 12 μηνών.