Ακόμη μια αρνητική πρωτιά διατήρησε το δημόσιο χρέος της χώρας μας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το χρέος διαμορφώθηκε στο 168,8% προς το ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του 2015, ενώ σημείωσε και τη μεγαλύτερη μείωση σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2014, ήτοι 5,5%.

Συνολικά στην ευρωζώνη ο λόγος του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά την ίδια περίοδο από 91,9% σε 92,9%. Αντίστοιχα, σε επίπεδο ΕΕ αυξήθηκε από 86,2% σε 88,2%. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Βουλγαρία (+10%).