Απόφαση για διατήρηση σταθερών επιτοκίων στην Τουρκία πήρε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας με συνέπεια το εβδομαδιαίο επιτόκιο (repo) να βρίσκεται στο 7,50% και το επιτόκιο δανεισμού στο 7,25%.

Παράλληλα, η κεντρική τράπεζα τόνισε ότι η πορεία χορήγησης δανείων στην τουρκική αγορά κινείται σε λογικό πλαίσιο, εντός των προδιαγραφών της εφαρμοζόμενης νομισματικής πολιτικής.

Η πορεία του πληθωρισμού, θα είναι καθοριστική για τη μελλοντική διαμόρφωση των επιτοκίων στην τουρκική τραπεζική αγορά, σε συνδυασμό με τα επίπεδα οικονομικής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.