Την εκτίμηση ότι οι τουρκικές τράπεζες θα εξακολουθήσουν να έχουν πρόσβαση στις αγορές κεφαλαίων έχει ο οίκος διεθνούς χρηματοοικονομικής αξιολόγησης Fitch .

Η αναμενόμενη αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων ενδέχεται να προκαλέσει δυσκολίες στον τραπεζικό τομέα της Τουρκίας, εξαιτίας της κομβικής εξάρτησής από το δολάριο. Ωστόσο, ο Fitch εκτιμά πως η Τουρκία θα ξεπεράσει τελικά τις όποιες δυσκολίες και θα συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων.

Αναφορικά με τη νομισματική στάθμιση της τουρκικής λίρας, ο Fitch επισημαίνει ότι ο δανειοδοτικός τομέας του τουρκικού τραπεζικού συστήματος εξακολουθεί να έχει το μεγαλύτερο χρηματοοικονομικό ρίσκο.