Οριακά αυξημένος κατά 0,1% ήταν τον Ιούνιο, όπως και τον Μάιο, ο τραπεζικός δανεισμός στις (μη χρηματοπιστωτικές) επιχειρήσεις της Ευρωζώνης σε ετήσια βάση, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).

Ο δανεισμός προς τα νοικοκυριά της Ευρωζώνης αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 1,7% έναντι 1,4% τον Μάιο.

Οι καταθέσεις των νοικοκυριών στις τράπεζες της Ευρωζώνης αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 3% τον Ιούνιο έναντι 2,9% τον προηγούμενο μήνα. Αντίθετα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών αυξήθηκαν λιγότερο (4,2% έναντι 4,3%).