Τους κινδύνους της ελληνικής κρίσης για την Ευρωζώνη επισημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ετήσια έκθεσή του για την περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη στη νομισματική ένωση θα είναι χαμηλή μεσοπρόθεσμα και η ΕΚΤ ενδέχεται να χρειασθεί να παρατείνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων για περισσότερο απ' ό,τι σχεδίαζε.

Ολόκληρη η έκθεση του Ταμείου

«Οι εξελίξεις στην Ελλάδα παραμένουν ένας σημαντικός κίνδυνος για την Ευρωζώνη» υπογραμμίζεται στην έκθεση, καλώντας «τους φορείς χάραξης πολιτικής να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα, εάν χρειαστεί, για να διαχειριστούν τους κινδύνους διάχυσης (σ.σ. της κρίσης) οι οποίοι ενδεχομένως να προέλθουν από την Ελλάδα».

Επισημαίνεται ότι ενώ η αντίδραση των αγορών στο μεταρρυθμιστικό πακέτο για την Ελλάδα ήταν «θετική σε γενικές γραμμές», δεν μπορούν να αποκλειστούν και νέα επεισόδια «σημαντικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας».

«Η ΕΚΤ μπορεί να χρειαστεί να παρατείνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων»

Το ΔΝΤ αναφέρει πως η ανάκαμψη της ευρωζώνης ενισχύεται λόγω των χαμηλότερων πετρελαϊκών τιμών, της μείωσης της ισοτιμίας του ευρώ και της δράσης της κεντρικής τράπεζας, όμως οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές δείχνουν μέση δυνητική ανάπτυξη μόλις 1%.

Ο Μαχμούντ Πράνταν, αναπληρωτής διευθυντής του Ευρωπαϊκού τμήματος του ΔΝΤ, δήλωσε πως η ΕΚΤ πρέπει να φέρει πλήρως σε πέρας το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που έχει στόχο να αγορασθούν κυβερνητικά ομόλογα και άλλα στοιχεία ύψους περίπου 1 τρισ. ευρώ.

«Το σημαντικό είναι ότι η ΕΚΤ προτίθεται να παραμείνει σ' αυτή την πορεία έως τον Σεπτέμβριο του 2016 και πιστεύουμε πως αυτό θα είναι απαραίτητο. Μπορεί να χρειασθεί να προχωρήσει και πέραν αυτού», δήλωσε.

Στην έκθεσή του, το Ταμείο αναφέρει ακόμη πως το ΑΕΠ της νομισματικής ένωσης αναμένεται ότι θα αυξηθεί κατά 1,7% τον ερχόμενο χρόνο από 1,5% το 2015, με πληθωρισμό 1,1% από μηδενικό, αντανακλώντας ένα κενό στην παραγωγή που εξακολουθεί να είναι μεγάλο.

«Όμως η μεσοπρόθεσμη προοπτική είναι χαμηλή, καθώς μια χρόνια έλλειψη ζήτησης, η εξασθένηση των εταιρειών και των τραπεζικών ισολογισμών και η εξασθένηση της παραγωγικότητας συνεχίζουν να συγκρατούν την απασχόληση και τις επενδύσεις» τονίζεται.

Η εν δυνάμει ανάπτυξη, που κατά μέσο όρο θα είναι μακροπρόθεσμα μόνο 1%, είναι αρκετά κάτω απ' αυτό που χρειάζεται για να μειωθεί η ανεργία σε αποδεκτά επίπεδα σε πολλές χώρες, αναφέρεται στην έκθεση, στην οποία προστίθεται πως η ευρωζώνη είναι ευάλωτη σε αρνητικά σοκ και παρατεταμένη χαμηλή ανάπτυξη.

Το ΔΝΤ αναφέρει πως η Ευρωζώνη χρειάζεται να καθαρίσει τους ισολογισμούς των τραπεζών της για να ενθαρρύνει τις τελευταίες να δανείζουν και τις εταιρείες να επενδύουν.

Μεταρρυθμίσεις χρειάζονται επίσης για να βελτιωθούν οι αγορές εργασίας και η παραγωγικότητα, ενώ απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς υπηρεσιών και για την εγκαθίδρυση ενιαίων αγορών για τις μεταφορές, την ενέργεια και την ψηφιακή οικονομία.

«Στην ευρωζώνη, ο σημαντικός τομέας είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Εκεί είναι που η ευρωζώνη, όταν συγκρίνεται για παράδειγμα με τις χώρες του ΟΟΣΑ, υστερεί. Είναι ανάγκη να βρούμε έναν τρόπο για να δώσουμε κίνητρα στις χώρες να προχωρήσουν ταχύτερα», δήλωσε ο Πράνταν.